VHC Group: Trang chủ Tuyển dụng Môi trường và chính sách

Môi trường và Chính sách

MÔI TRƯỜNG VÀ CHÍNH SÁCH

VHC GROUP luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá nhất, là những huynh đệ cùng sát cánh bên nhau hướng về một mục tiêu chung của tập đoàn. Tập đoàn đã xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài, luôn xem "Con người là chìa khóa của thành công".....

Đọc thêm...