VHC Group: Trang chủ Giới thiệu Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO VHC GROUP

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

ÔNG NGUYỄN VĂN TÀI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm Sinh  : 1968
Cử nhân Đại học Ngân hàng.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị các công ty trong và ngoài nước. Sáng lập nhiều công ty tại:  

USA - HONGKONG - SINGAPORE - MALAYSIA -  VIỆT NAM.

 

Ông Nguyễn Văn Tài tốt nghiệp Trường Đại học Ngân hàng. Ông đã có nhiều năm hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính cả trong và ngoài nước. Trong thời gia này ông đã được các cổ đông tin tưởng và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của nhiều công ty lớn đa quốc gia tại nước ngoài.
Ông Nguyễn Văn Tài sáng lập và điều hành VHC Lucky  Group - USA và  các công ty thành viên trong và ngoài nước hoạt động đa ngành nghề như : đầu tư kinh doanh vàng, Tiền tệ, dầu khí, du lịch và các dự án lớn, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nghỉ dưỡng, các trung tâm thương mại và hệ thống bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế.

VHC Lucky  Group - USA , Công ty hoạt động với phong cách làm việc chuyên nghiệp, tính quyết đoán và cương trực, xem trọng chữ tín trong kinh doanh. Đối với Tập đoàn đa quốc gia, điều tâm đắc nhất để thành công chính là “Trí Tuệ - Quan Hệ- Tiền Tệ- Công Nghệ - Huynh Đệ” và đây cũng là kim chỉ nam hiện tại của tập đoàn VHC Lucky Group - USA .

VHC Lucky Group - USA , Tập đoàn hoạt động phát triển bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, kết hợp thế mạnh giữa các lực lượng trong và ngoài nước, VHC LUCKY GROUP - USA phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế đầu tư tài chính hướng đến một Tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế và đa quốc gia.

 

 

 ÔNG ANTHONY LEE - (USA)

TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH.

CỔ ĐÔNG CÔNG TY:  USA - VIỆT NAM - MALAYSIA.
   Năm Sinh : 1951
  
Tiến sĩ  kinh tế.

 

 

 


 

 

 

ÔNG BÙI THANH NHU - (VIỆT NAM)

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

LUẬT SƯ QUỐC TẾ  - UIA

CỔ ĐÔNG CÔNG TY: VIỆT NAM - USA

Năm Sinh: 1951
Thạc Sĩ Luật


 

 

 

 

 

 BÀ HOÀNG THỊ THANH HUYỀN - ( VIỆT NAM)
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 CỔ ĐÔNG CÔNG TY: VIỆT NAM  - USA .

 Năm sinh : 1975
 Cử nhân luật

 

 

 

 

 

 

 

ÔNG : NGUYỄN VĂN THAO - (VIỆT NAM)
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH.

  Năm sinh : 1952
  Cử nhân : Kinh tế.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÔNG : NGUYỄN THẾ TÀI - (VIỆT NAM)
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC XÂY DƯNG

 Năm sinh : 1954

 Kỹ sư : Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÔNG ĐỖ MẠNH HÀ  - (VIỆT NAM )

  CFO - ( GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH ) 

 
 

  Năm Sinh : 1956
  Thạc sĩ kinh tế - Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 ÔNG NGUYỄN QUANG SÁNG - (VIỆT NAM )

  CFO - ( GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH ) 

  CỔ ĐÔNG CÔNG TY:  USA -   MALAYSIA - SINGAPORE- VIỆT NAM
 

  Năm Sinh : 1977
  Thạc sĩ kinh tế - Tài chính

 

  

 


 

 

 

 

 ÔNG ĐẶNG VĂN DŨNG -  ( VIET NAM )  

   CFO - ( GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH )

  CỔ ĐÔNG CÔNG TY: USA -VIỆT NAM.

   Năm sinh: 1996  
  
Cử nhân:  kinh tế- Tài chính

 

 

 

 

 

 

ÔNG:  LÊ NGỌC HOÀN -  ( VIET NAM )  

   CFO - ( GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH )

  CỔ ĐÔNG CÔNG TY: MALAYSIA -VIỆT NAM.

   Năm sinh: 1991  
  
Cử nhân:  kinh tế- Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 BÀ:  NGUYỄN THỊ HUỆ ( NGUYỄN ÁNH LY) -  ( VIET NAM )  

   CFO - ( GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH )

CỔ ĐÔNG CÔNG TY: MALAYSIA -SINGAPORE - SWITZ - GER - VIỆT NAM.


     Năm sinh: 1986  
  
Thạc sĩ:  kinh tế- Tài chính

 

 

 

 

 

 

 ÔNG:  LÊ NGUYÊN HOÀNG  -  ( VIET NAM )  

   CFO - ( GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH )

 
CỔ ĐÔNG CÔNG TY: MALAYSIA -SINGAPORE - VIỆT NAM.

   Năm sinh: 1985  
  
Cử nhân:  Luật

 

 

 

 

 

 

 

 ÔNG TRẦN VĂN  KIẾM  -  ( VIET NAM )  

    GIÁM ĐỐC DỰ ÁN - MIỀN BẮC

 

   Năm sinh: 1947  
  
Cử nhân Luật

 

 

 

 

 

 

 ÔNG:  LÊ VĂN HẢI  -  ( VIET NAM )  

    GIÁM ĐỐC DỰ ÁN - MIỀN TRUNG


     Năm sinh: 1972  
   Thạc sĩ
  kinh tế-

 

 

 

 

 

 

 ÔNG TRẦN VĂN LIỄNG  -  ( VIET NAM )  

    GIÁM ĐỐC DỰ ÁN - MIỀN NAM

 


   Năm sinh: 1975  
  
Thạc sĩ kinh tế- Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

    BÀ TRẦN THỊ LỆ DUNG - (VIỆT NAM)
   GIÁM ĐỐC XNK

  CỔ ĐÔNG CÔNG TY :  USA - SINGAPORE -   MALAYSIA


   Năm Sinh : 1964
  Cử nhân quản trị kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

ÔNG LƯU HỒNG HẢI - (VIỆT NAM)

  GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ CAO THUỐC ĐÔNG Y

 

 Năm sinh : 1947

  Tiến sỹ - Bác sĩ  Đông Y

 

 

 

 

 

 

 


    ÔNG NGÔ VĂN MINH - (VIỆT NAM)
    GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ CAO NÔNG NGHIỆP

 

    Năm sinh : 1972
    Tiến sĩ Kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

   BÀ BIỆN THỊ KHUYÊN - ( VIỆT NAM)

  GIÁM ĐỐC: SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  CỔ ĐÔNG CÔNG TY : VIỆT NAM - USA

 Năm sinh : 1968   
  Cử nhân kinh tế

 

 

 

 

 

 

    ÔNG NGUYỄN QUANG VY- ( VIỆT NAM)
    GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG - MIỀN TRUNG

    Năm sinh : 1977
    Kỹ sư:  Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 


 ÔNG HOÀNG HỒNG HẢI - (VIỆT NAM)

  GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH

  Năm sinh : 1977

  Thạc sĩ  Kinh Tế

 

 

 

 


 

 

 

   ÔNG TRẦN GIANG TUẤN - (VIỆT NAM)
   KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
CỔ ĐÔNG CÔNG TY : VIỆT NAM - USA 

   Năm sinh : 1986 
   Cử nhân tài chính kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

  OIBC  INVESTMENT GROUP  LLC - USA 

  BUSINESS ID : 1086874

  MRS. TRAN KIM NGUYEN   - (VIỆT NAM)
  DIRECTOR  PLAN

CỔ ĐÔNG CÔNG TY : VIỆT NAM - USA- SINGAPORE- MALAYSIA.

  Year of birth: 1982 
  Economic bachelor
.

 

 

 

 

 

  MIDU INVESTMENT GROUP LLC -  MISSISSIPPI -USA 

  BUSINESS ID : 1177142 

  MR.  NGUYEN QUANG SANG  - (VIET NAM)
 
DIRECTOR

CỔ ĐÔNG CÔNG TY : USA - SINGAPORE - MALAYSIA -VIỆT NAM

  Year of birth: 1977 
  Economic bachelor

 

  

 

 

 

 COTECLAND INVESTMENT FINANCE GROUP LLC -USA 

  BUSINESS ID : 1183066 

  MR.  DANG VAN DUNG   - (VIET NAM)
 
CFO

CỔ ĐÔNG CÔNG TY : MALAYSIA -VIỆT NAM

  Year of birth: 1996 
  Economic bachelor

 

 
  RUBY INVESTMENT GROUP LLC -  California -USA 

 BUSINESS ID : EIN 81-2426918  

  MRS.  LÊ THỊ THU HẰNG  - ( VIỆT NAM)
  DIRECTOR

  Year of birth: 1969  
  Master of Business Administration

 

 

 

 

 


OIBC INVESTMENT & INTERNATIONAL PETROL TRADING PTE . LTD - SINGAPORE 

  BUSINESS ID :201623313Z

  MRS.TRAN KIM NGUYEN  (VIET NAM)
 CEO

CỔ ĐÔNG CÔNG TY : VIỆT NAM - USA- SINGAPORE- HONG KONG - MALAYSIA.

 Year of birth: 1982 

 Economic bachelor 

 

  

 

 

  OIBC INVESTMENT & INTERNATIONAL PETROL TRADING PTE . LTD - SINGAPORE 

  BUSINESS ID :201623313Z

MR. KIM SUNDUG -  (KOREA)
 
DIRECTOR EXPORT & IMPORT.  

  Year of birth: 1965 
  Doctor of Economic

 

 

 

 

 

RUBY PETRO TRADING GROUP SDN B  HD-MALAYSIA

 BUSINESS ID: ACN 11012017000121

MR.LE HOANG NHUT  -  ( VIET NAM)
 
DIRECTOR

 Year of birth: 1998
 
Economic bachelor

 

OIBC FINANCE INVESTMENT GROUP CO.,LTD (HONG KONG)

MR. KOO CHEE SENG –MALAYSIA 
DIRECTOR

 Year of birth: 1965 
  Economic bachelor

 

 

 

 

 

 

 CÔNG TY TNHH  LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TÊ GROUP PHÚ QUÝ - OIBC -BĂC GIANG

 MÃ SỐ THUẾ: 2400814582  .

BÀ: KHỐNG THỊ THÚY - ( VIỆT NAM)
 GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ: 9877264805 DO SKHĐT CẤP NGÀY 21/04/2017.

Dự án: Bệnh viện Trung Tâm  Phục Hồi Chức Năng Nhân Đạo Quốc Tế Phú Qúy - OIBC .

Diện tích sử dụng: 1,226 Ha - Vốn đầu tư: 120.000.000USD .

Vị trí: 03 Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Việt Nam.    

  Năm sinh : 1959 
 Bác sỹ Đông y

 

 

CÔNG TY TNHH  LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TÊ GROUP PHÚ QUÝ - OIBC -BĂC GIANG 

MÃ SỐ THUẾ: 2400814582

 ÔNG : NGUYỄN VĂN THAO - ( VIỆT NAM)
 GIÁM ĐỐC KINH DOANH.

 Năm sinh : 1952
  Cử nhân : Kinh tế.    

 

 

 

 

 

 

 

 CÔNG TY TNHH  LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TÊ GROUP PHÚ QUÝ - OIBC -BĂC GIANG 

MÃ SỐ THUẾ:2400814582

 ÔNG : NGUYỄN VĂN  XƯƠNG  - (VIỆT NAM)
 GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG.

 Năm sinh : 1959
  Cử nhân: Kinh tế.    

 

 

 


 

 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC AN  

MÃ SỐ THUẾ:58006368017

 ÔNG : NGUYỄN THỐNG  - ( VIỆT NAM)
 TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH.

Dự án: Khu du lịch sinh thái - Mỏ nước khoáng và nghỉ dưỡng Quốc An.

DTSD: 250 Ha - Vốn đầu tư - 500.000.000USD

Địa điểm: Thôn Prêh - Xã Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng.  

 Năm sinh : 1953
 Cử nhân - Kinh tế.    

 

 

 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN ASK GROUP  

MÃ SỐ THUẾ:5500556443

 BÀ: QUÀNG THỊ QUỐC KHÁNH  - ( VIỆT NAM)
 TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH.

Dự án: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sơn La, Trồng Cây Dược liệu diện tích  13.000ha và Xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ của Đức tại Tỉnh Sơn La.

Vốn đầu tư - 500.000.000USD

Địa điểm: Tỉnh Sơn La.  

 Năm sinh : 1962
 Cử nhân - Kinh tế.    

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ VMS

  MÃ SỐ THUẾ: 2901988607

  ÔNG NGUYỄN THẾ TÀI - (VIỆT NAM)
  TỔNG GIÁM ĐỐC

  Năm sinh : 1954 
  Kỷ sư - Xây Dựng

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SÙNG LÂM

 MÃ SỐ THUẾ: 0107468834

  ÔNG VŨ HÙNG TIẾN   - (VIỆT NAM)
  TỔNG GIÁM ĐỐC

  Năm sinh : 1974 
  Thạc sỹ  - kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI HƯNG

 MÃ SỐ THUẾ: 2300265346

  ÔNG LƯU HỒNG HẢI  - (VIỆT NAM)
  TỔNG GIÁM ĐỐC

  Năm sinh : 1947 
  Tiến sỹ  - Đông y 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ MHD.

 MÃ SỐ THUẾ: 0105836673

  ÔNG HOÀNG HỒNG HẢI   - (VIỆT NAM)
  TỔNG GIÁM ĐỐC

  Năm sinh : 1977 
  Thạc sỹ  - kinh tế

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC THOI.

 MÃ SỐ THUẾ: 0302577925

  ÔNG NGUYỄN ĐỨC THOI   - (VIỆT NAM)
  TỔNG GIÁM ĐỐC

  Năm sinh : 1965 
  Thạc sỹ  - kinh tế

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẢNH QUAN NHẬT ÁNH 

MÃ SỐ THUẾ: 3702517468

  ÔNG NGUYỄN PHÚ NGOAN   - (VIỆT NAM)
  TỔNG GIÁM ĐỐC

  Năm sinh : 1968 
  Cử nhân   - kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TAMDA 

MÃ SỐ THUẾ: 0313896546

  ÔNG HOÀNG NGỌC PHAN   - (VIỆT NAM)
  TỔNG GIÁM ĐỐC

  Năm sinh : 1969 
  Cử nhân   - kinh tế

 

 

 

 

 

 

  CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN AN NHƠN 

 MÃ SỐ THUẾ: 3602571775 .

 ÔNG NGUYỄN VĂN DŨNG - (VIỆT NAM)
 
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Dự án: Bệnh Viện Ung Bướu Quốc Tế Hoa Kỳ An Nhơn Đồng Nai.

Diện tích dự án: 4 Ha - Qui mô: Xây dựng 500 gường - Vốn đầu tư: 300.000.000USD

Địa chỉ: Xã Long An - Huyện Long Thành - Tỉnh Đồng Nai.

Năm sinh : 1953.

Cử Nhân Kinh Tế

 

   


NG TY  TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LỘC THIÊN BẢO - Hồ Chí Minh  

MÃ SỐ THUẾ :0312518333

Bà: TRẦN KIM NGUYÊN - ( VIỆT NAM )
 GIÁM ĐỐC
  

CỔ ĐÔNG CÔNG TY : VIỆT NAM - MALAYSIA

Năm sinh : 1982
  Cử nhân  Kinh Tế - Tài chính

 

 

 


 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DẦU KHÍ GROUP M.S OIL- Hậu Giang

MÃ SỐ THUẾ: 6300240268    

 ÔNG TRẦN XUÂN HẢI  - ( VIỆT NAM)
 GIÁM ĐỐC  ĐIỀU HÀNH

 

 Năm sinh : 1955
  Cử Nhân Kinh Tế

 

 

 

 

 

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CAO THIÊN BẢO ROSES 

  MÃ SỐ THUẾ: 0312291837

  MR:  LÊ HOÀNG NHỰT- ( VIETNAM )

  GIÁM ĐỐC DIỀU HÀNH

  Năm sinh: 1998 

Cử nhân: Kinh tế. 

 

 


 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TM NGHỆ AN

  MÃ SỐ THUẾ: 2900474630

  ÔNG NGUYỄN THẾ TÀI - (VIỆT NAM)
  CHỦ TỊCH HĐQT

  Năm sinh : 1954 
  Kỷ sư - Xây Dựng

 

 

 

 


CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG TÂY HỒ

  MÃ SỐ THUẾ: 0107057471

  ÔNG NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG  - (VIỆT NAM)
  TỔNG GIÁM ĐỐC

  Năm sinh : 1972 
  Kỷ sư - Xây Dựng

 

 

 

 

 

 

NG TY TNHH SA DO

 MÃ SỐ THUẾ: 0314157361

 Bà: NGUYỄN THẢO SINH  - (VIỆT NAM)
 GIÁM ĐỐC  ĐIỀU HÀNH

 Năm sinh : 1980 
 Thạc sỹ: Kinh tế