VHC Group: Trang chủ Giới thiệu Tầm nhìn - Giá trị

Tầm nhìn - Giá Trị

Kim chỉ nam - Tầm nhìn – Giá trị


 1. TẦM NHÌN

o Là một Tập đoàn kinh tế tư nhân đẳng cấp Quốc tế đa ngành nghề đa quốc gia; phát triển bền vững.
o Lấy phương châm chất lương sản phẩm đạt tiêu chuẩn Quốc tế làm định hướng cho hoạt động đầu tư kinh doanh.
o Góp phần mang lại cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho người dân Việt Nam.

2. SỨ MỆNH

Chúng tôi phát triển đầu tư kinh doanh, tài chính, dầu khí, du lịch,  dự án lớn, không chỉ ở những mét vuông xây dựng mà góp phần kiến tạo cộng đồng nhân văn tiên tiến, có phong cách sống hiện đại với nhiều tiện ích, qua đó tạo nên giá trị sống gia tăng bền vững cho mình và cho xã hội. tạo nên một nền kinh tế và môi trường xanh sạch