VHC Group: Trang chủ Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO VHC GROUP

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

ÔNG NGUYỄN VĂN TÀI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm Sinh  : 1968
Cử nhân Đại học Ngân hàng.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị các công ty trong và ngoài nước. Sáng lập nhiều công ty tại:  

USA - HONGKONG - SINGAPORE - MALAYSIA -  VIỆT NAM.

 

Ông Nguyễn Văn Tài tốt nghiệp Trường Đại học Ngân hàng. Ông đã có nhiều năm hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính cả trong và ngoài nước. Trong thời gia này ông đã được các cổ đông tin tưởng và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của nhiều công ty lớn đa quốc gia tại nước ngoài.
Ông Nguyễn Văn Tài sáng lập và điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VHC và  các công ty thành viên trong và ngoài nước hoạt động đa ngành nghề như : đầu tư kinh doanh vàng, Tiền tệ, dầu khí, du lịch và các dự án lớn, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nghỉ dưỡng, các trung tâm thương mại và hệ thống bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VHC , Công ty hoạt động với phong cách làm việc chuyên nghiệp, tính quyết đoán và cương trực, xem trọng chữ tín trong kinh doanh. Đối với Tập đoàn đa quốc gia, điều tâm đắc nhất để thành công chính là “Trí Tuệ - Quan Hệ- Tiền Tệ- Công Nghệ - Huynh Đệ” và đây cũng là kim chỉ nam hiện tại của tập đoàn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VHC .

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VHC , Tập đoàn hoạt động phát triển bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, kết hợp thế mạnh giữa các lực lượng trong và ngoài nước, CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VHC phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế đầu tư tài chính hướng đến một Tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế và đa quốc gia.

 

 

    BÀ TRẦN THỊ THU - (VIỆT NAM)
   TỔNG GIÁM ĐỐC

  CỔ ĐÔNG CÔNG TY: VIỆT NAM - MALAYSIA -SINGAPORE - USA - ĐỨC


   Năm Sinh : 1968
  Cử nhân quản trị kinh doanh

 


 


 

 

 

 

 BÀ HOÀNG THỊ THANH HUYỀN - ( VIỆT NAM)
 
LUẬT SƯ -TRƯƠNGR  BAN KIỂM SOÁT 

 CỔ ĐÔNG CÔNG TY: VIỆT NAM  - USA .

 Năm sinh : 1975
 Cử nhân luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÔNG HÀ BÌNH ĐỊNH  - ( VIỆT NAM)
 
LUẬT SƯ - PHÓ BAN KIỂM SOÁT 

CỔ ĐÔNG CÔNG TY: VIỆT NAM - MALAYSIA -SINGAPORE - USA - ĐỨC 

 Năm sinh : 1974
 Cử nhân luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÔNG : BÙI VĂN TUYEN  - (VIỆT NAM)
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH

 Năm sinh : 1972

 Thạc sĩ: Kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÔNG : NGUYỄN THẾ TÀI - (VIỆT NAM)
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC XÂY DƯNG

 Năm sinh : 1954

 Kỹ sư : Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÔNG:  ĐÀM  QUANG ĐỨC -  (USA )  

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

CỔ ĐÔNG CÔNG TY:  MALAYSIA -SINGAPORE - USA - INDONESIA - DUBAI.
  Năm sinh: 1966  
   Cử nhân:  Kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÔNG:  NGUYỄN VĂN THÁI  -  (USA )  

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

CỔ ĐÔNG CÔNG TY:   USA.
  Năm sinh: 1989  
   Cử nhân:  Kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÔNG:  NGUYÊN TUẤN ANH  -  ( VIET NAM )  

    GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

 
CỔ ĐÔNG CÔNG TY: VIỆT NAM - MALAYSIA -SINGAPORE - USA - ĐỨC

   Năm sinh: 1980  
  
Cử nhân:  Kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 ÔNG:  VŨ THANH PHONG -  ( VIET NAM )  

    GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

 
.

   Năm sinh: 1970  
  
Cử nhân:  Kinh tế

 

 


 

 

 

 

 

 ÔNG:  VÕ HOÀNG NGỌC THỊNH -  ( VIET NAM )  

    GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

 
.

   Năm sinh: 1991  
  
Cử nhân:  Kinh tế

 

 

 

 

 

 

 


 ÔNG  QUẢN ĐỨC THÀNH   -  ( VIET NAM )  

    GIÁM ĐỐC DỰ ÁN - 

 

   Năm sinh: 1993  
  
Cử nhân Kinh tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÔNG TRẦN VĂN  KIẾM  -  ( VIET NAM )  

    GIÁM ĐỐC DỰ ÁN - MIỀN BẮC

 

   Năm sinh: 1947  
  
Cử nhân Luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÔNG TRẦN VĂN LIỄNG  -  ( VIET NAM )  

    GIÁM ĐỐC DỰ ÁN - MIỀN NAM

 


   Năm sinh: 1975  
  
Thạc sĩ kinh tế- Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

    BÀ TRẦN THỊ LỆ DUNG - (VIỆT NAM)
   GIÁM ĐỐC XNK

  CỔ ĐÔNG CÔNG TY :  USA - SINGAPORE -   MALAYSIA


   Năm Sinh : 1964
  Cử nhân quản trị kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

    BÀ NGUYỄN KHÁNH LINH - (VIỆT NAM)
   GIÁM ĐỐC XNK

  CỔ ĐÔNG CÔNG TY :  USA - VIET NAM


   Năm Sinh : 2001
  Cử nhân quản trị kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

ÔNG LƯU HỒNG HẢI - (VIỆT NAM)

  GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ CAO THUỐC ĐÔNG Y

 

 Năm sinh : 1947

  Tiến sỹ - Bác sĩ  Đông Y

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔNG LÊ MINH HỒNG  - (VIỆT NAM)

  GIÁM ĐỐC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CAO 

 

 Năm sinh : 1955

  Tiến sỹ - Khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

    BÀ ĐẶNG THỊ THANH THÚY - (VIỆT NAM)
   GIÁM ĐỐC KINH DOANH

  CỔ ĐÔNG CÔNG TY: VIỆT NAM - SINGAPORE - USA -


   Năm Sinh : 1973
  Cử nhân quản trị kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 ÔNG NGUYỄN ANH DŨNG - (VIỆT NAM)

  GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH

  Năm sinh : 1992

  Cử nhân  Kinh Tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÔNG TRỊNH PHAN THIÊN - (VIỆT NAM)

  GIÁM ĐỐC XĂNG DẦU - MIỀN BẮC

  Năm sinh : 1982

  Cử nhân  Kinh Tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÔNG LÊ ĐÌNH VŨ- (VIỆT NAM)

  GIÁM ĐỐC XĂNG DẦU - MIỀN NAM

  Năm sinh : 1970

  Cử nhân  Kinh Tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BÀ NGUYỄN THỊ LAN   - (VIỆT NAM)
  GIÁM ĐỐC DU LỊCH

  Năm sinh : 1963 
  Cử nhân  - kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BÀ NGUYỄN THỊ VÂN   - (VIỆT NAM)
  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  Năm sinh : 1961 
  Cử nhân  - kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ÔNG TRẦN GIANG TUẤN - (VIỆT NAM)
   KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
CỔ ĐÔNG CÔNG TY : VIỆT NAM - USA 

   Năm sinh : 1986 
   Cử nhân tài chính kế toán

 

 

 

 

  

 

 

 

 VHC LUCKY FINANCE GROUP  LLC - USA 

  BUSINESS ID : 1084234

 MR: ANTHONY LEE  - (USA)

 CEO

CỔ ĐÔNG CÔNG TY : USA- SINGAPORE MALAYSIA - DUBAI - VIET NAM

  Year of birth: 1952 
  Doctor of Science and Technology
.

 

 


   RUBY INVESTMENT GROUP LLC -  California -USA 

 BUSINESS ID : EIN 81-2426918  

  MRS.  LÊ THỊ THU HẰNG  - ( USA)
  DIRECTOR

  Year of birth: 1969  
  Master of Business Administration

 

 


 

 

 
  KICHY  LUCKY  GROUP  LLC - USA 

  BUSINESS ID : 1313358

  MR. NGUYEN VAN CHIEN    - (VIỆT NAM)
  CEO 

  Year of birth: 1974 
  Economic bachelor
.

 

 

 

 

 

 


 

 KICHY LUCKY SINGAPORE PTE . LTD - SINGAPORE

  BUSINESS ID :202214758M

  MR.HA BINH DINH   (VIET NAM)
 CEO

CỔ ĐÔNG CÔNG TY : VIỆT NAM - USA- SINGAPORE- .

 Year of birth: 1974 

 Economic bachelor 

 

 

 

 

 

 

  KICHY LUCKY SINGAPORE PTE . LTD - SINGAPORE

  BUSINESS ID :202214758M

MR. KIM SUNDUG -  (KOREA)
 
DIRECTOR EXPORT & IMPORT.  

  Year of birth: 1965 
  Doctor of Economic

 

 

 

 

 

 

 

 

 VHC LUCKY SINGAPORE PTE . LTD - SINGAPORE

  BUSINESS ID :202243446M

 MR  TRINH PHAN THIEN - (VIET NAM)

  CEO

  Year of birth: 1982 

 Economic bachelor 

 

 

 

 

 

 

 

 VHC LUCKY SINGAPORE PTE . LTD - SINGAPORE

  BUSINESS ID :202243446M

 MR  DO XUAN VIET - (VIET NAM)

  DIRECTOR EXPORT & IMPORT.  

  Year of birth: 1988 

 Economic bachelor 

 

 

 

 

 

 

 

RUBY PETRO TRADING GROUP SDN BHD-MALAYSIA

 BUSINESS ID: ACN 11012017000121

MR. LE HOANG NHUT  -  ( VIET NAM)
 
DIRECTOR

 Year of birth: 1998
 
Economic bachelor

  


 


OIBC FINANCE INVESTMENT GROUP CO.,LTD (HONG KONG)

MR. KOO CHEE SENG –MALAYSIA 
DIRECTOR

 Year of birth: 1965 
  Economic bachelor

 

 

 

  

 

 

 CÔNG TY TNHH  LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TÊ GROUP PHÚ QUÝ - OIBC -BĂC GIANG

 MÃ SỐ THUẾ: 2400814582  .

BÀ: KHỐNG THỊ THÚY - ( VIỆT NAM)
 GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH .

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ: 9877264805 DO SKHĐT CẤP NGÀY 21/04/2017.

Dự án: Bệnh viện Trung Tâm  Phục Hồi Chức Năng Nhân Đạo Quốc Tế Phú Qúy - OIBC .

Diện tích sử dụng: 1,226 Ha - Vốn đầu tư: 120.000.000USD .

Vị trí: 03 Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Việt Nam.    

  Năm sinh : 1959 
 Bác sỹ Đông y

 

 

 

CÔNG TY TNHH  LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TÊ GROUP PHÚ QUÝ - OIBC -BĂC GIANG 

MÃ SỐ THUẾ: 2400814582

 ÔNG : NGUYỄN VĂN THAO - ( VIỆT NAM)
 GIÁM ĐỐC KINH DOANH.

 Năm sinh : 1952
  Cử nhân : Kinh tế.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VHC LUCKY CALIFORNIA  ( LÂM ĐỒNG)

MÃ SỐ THUẾ:5801411522

 ÔNG : DƯƠNG VĂN HỮU  - ( VIỆT NAM)
 TỔNG GIÁM ĐỐC.

Dự án: Khu du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng .

DTSD: 300 Ha - Vốn đầu tư - 250.000.000USD

Địa điểm: Hồ Nam Sơn - Thị trấn Liên Nghĩa - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng.  

 Năm sinh : 1957
 Cử nhân - Kinh tế.    

 

 

 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VHC LUCKY CALIFORNIA  ( LÂM ĐỒNG)

MÃ SỐ THUẾ:5801411522

 BÀ : TRẦN THỊ DUNG   - ( VIỆT NAM)
  GIÁM ĐỐC DỰ ÁN.

Năm sinh : 1965

Cử nhân - Kinh tế.    

 

 

 

 

 

 

 

 NG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VHC LUCKY SINGAPORE - HCM

 MÃ SỐ THUẾ: 0311989474

 ÔNG: TRẦN XUÂN HẢI   - (VIỆT NAM)
  TỔNG GIÁM ĐỐC   

Năm sinh : 1955

Cử nhân - Kinh tế.   


 

 

 

 

 

 

NG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VHC LUCKY SINGAPORE - HẢI PHÒNG

 MÃ SỐ THUẾ: 0200738732

 BÀ: LÊ THỊ ANH ĐÀO    - (VIỆT NAM)
   TỔNG  GIÁM ĐỐC    

Năm sinh : 1967

Cử nhân - Kinh tế.   

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VHC LUCKY SINGAPORE -  HÒA BÌNH

MÃ SỐ THUẾ: 5400186213

  ÔNG NGUYỄN LƯƠNG HÀ   - (VIỆT NAM)
  TỔNG GIÁM ĐỐC

  Năm sinh : 1969 
  Cử nhân  - kinh tế

 

 

 

 

 


 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VHC LUCKY SINGAPORR - HÒA BÌNH

MÃ SỐ THUẾ: 5400186213

  BÀ NGUYỄN THỊ VÂN   - (VIỆT NAM)
  GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ KIÊM KẾ TOÁN TRƯỞNG

  Năm sinh : 1961 
  Cử nhân  - kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

NG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VHC LUCKY SINGAPORE - HẠ LONG 

 MÃ SỐ THUẾ: 5701893544

 ÔNG: LÊ HOÀNG NHỰT   - (VIỆT NAM)
  TỔNG GIÁM ĐỐC 

Năm sinh : 1998

Cử nhân kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

NG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VHC LUCKY SINGAPORE - HẠ LONG 

 MÃ SỐ THUẾ: 5701893544

 ÔNG: NGUYỄN HỮU HIỆP   - (VIỆT NAM)
  GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH

Năm sinh : 1999

Cử nhân kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

NG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VHC LUCKY SINGAPORE - HẠ LONG

 MÃ SỐ THUẾ: 5701893544

 ÔNG: NGUYỄN THẾ QUYẾT   - (VIỆT NAM)

  GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG 

Năm sinh : 1980

Cử nhân - Kinh tế.   

 

 

 

 

 

  

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ COTECLAND CALIFORNIA ( QUẢNG NINH)

 MÃ SỐ THUẾ: 5701777121

  ÔNG NGUYỄN TUẤN ANH   - (VIỆT NAM)
  TỔNG GIÁM ĐỐC

  Năm sinh : 1980 
  Cử nhân  - kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ COTECLAND CALIFORNIA ( QUẢNG NINH)

 MÃ SỐ THUẾ: 5701777121

  ÔNG QUẢN TRỌNG THANH   - (VIỆT NAM)
  GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

  Năm sinh : 1960 
  Cử nhân  - kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KICHY LUCKY USA ( HCM)

MÃ SỐ THUẾ:0315033104   

 ÔNG NGUYỄN VĂN CHIẾN   - ( VIỆT NAM)
  TỔNG GIÁM ĐỐC.

  Năm sinh : 1974
  Cử Nhân Kinh Tế

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KICHY LUCKY USA - CN HẢI PHÒNG

MÃ SỐ THUẾ:0315033104 - 001   

 ÔNG NGUYỄN HÙNG NAM   - ( VIỆT NAM)
  PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH .

  Năm sinh : 1965
  Cử Nhân Kinh Tế

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KICHY LUCKY USA- (PHÚ QUỐC)

MÃ SỐ THUẾ: 1702197302 

 ÔNG: NGUYỄN PHƯƠNG QUANG    - (VIỆT NAM)

  TỔNG GIÁM ĐỐC 

Năm sinh : 1974

Cử nhân kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KICHY LUCKY USA- (PHÚ QUỐC)

MÃ SỐ THUẾ: 1702197302 

 ÔNG: PHẠM CÔNG VIỆT     - (VIỆT NAM)

  GIÁM ĐỐC DỰ ÁN 

Năm sinh : 1993

Cử nhân kinh tế

 

 


 

 

 


NG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KICHY LUCKY SINGAPORE - HÀ NỘI 

 MÃ SỐ THUẾ: 0105937960

ÔNG ĐỒNG ĐỨC ĐOÀN  - (VIỆT NAM)

  TỔNG GIÁM ĐỐC

  Năm sinh : 1977

  Kỹ sư xây dựng

 


 


 

 


CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ MHD ( HÀ NỘI)

 MÃ SỐ THUẾ: 0105836673

  ÔNG HOÀNG HỒNG HẢI   - (VIỆT NAM)
  TỔNG GIÁM ĐỐC

  Năm sinh : 1977 
  Thạc sỹ  - kinh tế

 

 

 


 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ VMS ( NGHỆ AN)

  MÃ SỐ THUẾ: 2901988607

  ÔNG NGUYỄN THẾ TÀI - (VIỆT NAM)
  TỔNG GIÁM ĐỐC

  Năm sinh : 1954 
  Kỷ sư - Xây Dựng

 

 

 

 

 

 

 

NG TY TNHH VINA HOÀNG KIM (HÀ NỘI)

 MÃ SỐ THUẾ: 0106947993

 Bà: PHAN THU HÀ  - (VIỆT NAM)
 GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 Năm sinh : 1962 
 Thạc sỹ: Kinh tế   

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH TATA VIỆT NAM (HÀ NỘI).

 MÃ SỐ THUẾ: 0106131845

  ÔNG NGUYỄN TUẤN ANH   - (VIỆT NAM)
  GIÁM ĐỐCĐIỀU HÀNH

  Năm sinh : 1980 
  Cử nhân  - kinh tế

 

 

 

 

 

 

NG TY  TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LỘC THIÊN BẢO - (HỒ CHÍ MINH) 

MÃ SỐ THUẾ :0312518333

Bà: TRẦN KIM NGUYÊN - ( VIỆT NAM )
 GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH 

CỔ ĐÔNG CÔNG TY : VIỆT NAM - MALAYSIA

Năm sinh : 1982
  Cử nhân  Kinh Tế - Tài chính

 

 

 

 

 

 

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CAO THIÊN BẢO ROSES ( HỒ CHÍ MINH)

  MÃ SỐ THUẾ: 0312291837

  MR:  LÊ HOÀNG NHỰT- ( VIETNAM )

  GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH.

  Năm sinh: 1998 

Cử nhân: Kinh tế. 

 

 

 

 

 

 


 

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DẦU KHÍ GROUP M.S OIL- (HẬU GIANG)

MÃ SỐ THUẾ: 6300240268    

 ÔNG TRẦN XUÂN HẢI  - ( VIỆT NAM)
 GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH.

 Năm sinh : 1955
  Cử Nhân Kinh Tế

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DẦU KHÍ GROUP M.S OIL- (HẬU GIANG)

MÃ SỐ THUẾ: 6300240268 

ÔNG LÊ VĂN TUẤN - (VIỆT NAM)

  GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH

  Năm sinh : 1978

  Cử nhân  Kinh Tế